FEM PERFORMANCE EDITORIAL   
   EDICIÓ DIGITAL DE POESIA
- Volum1    TUMBLR (2019)
- Volum 2   SPOTIFY (2020)
- Volum 3 PRÒXIMAMENT (2021)
Creada al 2019 per Joan Deusa (Gandia, 1993) i Juma B. Barratxina (Matadepera, 1994), entre Gandia i Barcelona.